Maraming Salamat po Vice Governor Mark Ronald DG Lambino

Maraming Salamat po Vice Governor Mark Ronald DG Lambino sa handog niyo pong 100 Cavans of Rice para po sa mga mamamayan ng Balungao. Muli po ang aming taos pusong pasasalamat, pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright © 2015 Official LGU Website of Balungao Pangasinan. All rights reserved.

Powered by: PC Survivor Web Hosting