Executive Order No. 0012-2020 Cancellation of Classes

Paalala sa mga Guro at Estudyante. Kung maari lamang ay ipaalala ninyo sa inyong mga estrudyante na kalakip ng order na ito ay ang pagpapanatili ng mga bata sa bahay at hindi gagala kung saan saan. Hindi po ito ipinatupad upang makapaglakwatsa ang mga bata. Ang lahat ng mga batang nasa labas ay aanyayahang pumunta sa

Balungao PS Pangasinan

, Municipal Health Unit, Barangay o sa Munisipyo. Sila ay mananatili doon hanggat hindi sila nasusundo ng kanilang mga magulang o tagapagalaga.

Sa mga guro, kung maaari ring isubject nyo din po ang inyong mga sarili sa self-quarantine or isolation para sa kapakanan din ng inyong mga pamilya. Gawin ang mga meetings and brain storming through video calls at group chats. You are more susceptible to infections or illnesses. You are older and more stressed than anyone in school. Lead by example to your students. We’re counting on you and your families are counting on you more.
Pakitag please mga ibang Principal or TICs.
Thank you. Be safe and keep safe.
Mayor Riza Peralta
Balungao, Pangasinan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright © 2015 Official LGU Website of Balungao Pangasinan. All rights reserved.

Powered by: PC Survivor Web Hosting