4P’s BAYANIHAN

4P’s BAYANIHAN
Ang mga 4Ps beneficiaries ng Balungao ay nag- ambag ambag at nakalikom ng halagang P23, 370.00 bilang tulong financial para sa Lokal na Pamahalaan sa panahon ng krisis dulot ng COVID-19. Ito ay malugod na tinanggap ng ating butihing Ina ng Bayan, Mayor Riza Rodriguez-Peralta.
Marami pong salamat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright © 2015 Official LGU Website of Balungao Pangasinan. All rights reserved.

Powered by: PC Survivor Web Hosting